torsdag 6 oktober 2016

Pike Trophy 2016

Klarälvdalens Sportfiskare bjuder in till Pike Trophy 2016!

Lördag 22/10 går tävlingen på sjön Visten.

Tävlingen kostar 400 kr/team som betalas kontant på plats (ha med jämna pengar

Tid: 08:00-16:00
 
REGLER:
* 100% Catch & Release
Minimått = 50 cm
* Alla godkända gäddor över 50 cm får mätas in och räknas om efter "Frykentabellen"
* Max antal spön = beten är 8 st
* Endast gädda räknas
* Fisket får endast bedrivas med artificiella beten, ej död/levande betesfisk
* Fritt antal paravaner, djupriggar och planerboards
* Endast trollingfiske, beten skall läggas ut bakom båten, inte kastas
* Flytoverall/flytväst obligatoriskt
* Förtäring av alkohol får ej förekomma på sjön under tävlingen
* Varje båt/team har själva ansvar för skador på annan båt eller egendom
* Protester skall vara sekretariatet tillhanda senast 30 minuter efter tävlingsdagens slut
* Protesten kostar 300 kr (återbetalas om protest bifalles)
* Bryter något team mot ovanstående regler, leder det till ovillkorlig diskvalifikation 
* Deltagande sker på egen risk
* Glöm inte kamera/mobil och utrustning för att överföra bilder från din enhet till dator
* Skulle tävlingstiden kortas vid t.ex. dåligt väder räknas fyra (4) timmar som giltig tävling
* Om hela tävlingen tvingas ställa in lottas priserna ut på start nr
 
Anmälan till Ante eller Johan via mail/sms/telefon. Ange teamnamn.
Ante 070-55 56 239, hagforsboy@hotmail.com
Johan 070-29 14 856, johan@teamkareta.se

Välkomna till Visten!

Kontaktpersoner:
Anders Johansson 070-55 56 239
Johan Wiberg 070-37 63 089
Johan Lövenheim 070-29 14 856 

Bloggarkiv